Privacybeleid Wevoke

Wanneer je gebruik maakt van onze website, contact met ons zoekt via e-mail of social media of een animatie door ons laat maken, dan verwerken wij enkele gegevens over je. Dit privacybeleid is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij van je verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en hoe jij deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en/of verwijderen.

Wij werken er hard aan om de gegevens die wij over jou verkrijgen, met de grootste mate van zorgvuldigheid te verwerken. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zullen ons privacybeleid regelmatig evalueren en zo nodig herzien om ervoor te zorgen dat wij aan alle toepasselijke regelgeving (blijven) voldoen. Wij raden je daarom aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen voor updates. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via hello@wevoke.tv of op 076-7002088.

Welke gegevens verwerken wij van je en waarom?
Als je contact met ons opneemt via e-mail, dan zullen wij je contactgegevens uiteraard gebruiken om aan jouw e-mail gehoor te geven.

Daarnaast verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website. De tool die wij daarvoor gebruiken is Google Analytics. Wij hebben deze tool privacy-vriendelijk ingericht, wat onder meer inhoudt dat de laatste cijfers van je IP adres worden geanonimiseerd, jouw gegevens niet met Google worden gedeeld en wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op welke juridische gronden verzamelen wij gegevens?
Wij verzamelen voornoemde gegevens alleen op basis van de volgende gronden:

– jouw toestemming
– op grond van een gesloten overeenkomst
– een wettelijke verplichting
– een legitiem belang

Het delen van gegevens met derden
Alleen in het kader van wettelijke verplichtingen zullen wij mogelijk gegevens doorgeven aan derden.

Bewaring van gegevens
Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor het bereiken van ieder van de hierboven beschreven doeleinden of zolang de wet dat vereist. Gegevens die via Google Analytics zijn verzameld, worden na [x] maanden automatisch verwijderd.

Beveiliging van jouw persoonlijke informatie
Wij nemen stappen om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies en onvoorziene vernietiging of beschadiging. Het veilig houden van jouw persoonsgegevens heeft bij ons prioriteit. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om onze beveiliging aan te scherpen.

Vragen en andere rechten
Je hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van jou verwerken, zoals het recht om jouw persoonlijke informatie in te zien. Daarnaast heb je het recht om je gegevens te rectificeren, het recht op dataportabiliteit, en onder omstandigheden heb je het recht om verwijdering van je gegevens te verzoeken. Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen of vragen, opmerkingen of klachten hebt over het verwerken van jouw persoonlijke informatie of over ons privacy beleid, dan kun je contact opnemen via hello@wevoke.tv.

Ook indien je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacy standaarden zoals opgenomen in de AVG, kan je via voornoemd e-mailadres een klacht bij ons indienen. Daarnaast is het mogelijk hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookie beleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met de plaatsing van onze cookies op jouw apparaat. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt dit aanpassen in de instellingen van je webbrowser. Cookies kunnen op elk moment van je apparaat worden verwijderd. Hieronder zullen wij je informeren over wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken en waarom wij deze gebruiken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je apparaat (bijvoorbeeld je computer of smart phone) achterlaat. Deze bestandjes verzamelen informatie over jouw activiteit op de website.

Waarom gebruiken wij cookies?
Door cookies te gebruiken op onze website kunnen wij ervoor zorgen dat jouw bezoek aan onze website zo goed mogelijk verloopt. Ook verkrijgen wij door cookies informatie over het gebruik van onze website waardoor wij in staat zijn om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers.

Welke cookies gebruiken wij?
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende type cookies die wij gebruiken:

Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytische cookies:
Deze cookies gebruiken wij voor het verzamelen en analyseren van bezoekersstatistieken. Een analysetool die wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Deze tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruikersstatistieken voor onze website te verzamelen, zonder onze bezoekers persoonlijk te identificeren. De hoofdcookie die wordt gebruikt door Google Analytics, is de ‚__ga’-cookie. Voor meer informatie over cookies die Google Analytics gebruikt verwijzen wij naar https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl.

Het plaatsen van voornoemde cookies heeft geen of geringe gevolgen voor de privacy van onze bezoekers en behoeft daarom geen voorafgaande toestemming.